О вакцинации против COVID-19 в вопросах и ответах

29 июня 2021

О вакцинации против COVID-19 в вопросах и ответах:
 
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9556-o-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-voprosakh-i-otvetakh
 
О рекомендациях, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса:
 
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9558-o-rekomendatsiyakh-kak-pravilno-podgotovitsya-k-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-15-06-2021